Les torres d'alta tensió. Resum de la situació econòmica

Repartiment del cost segons el

Conveni i després de la licitació.

"Si finalment el projecte es realitza, però les obres no acaben abans del 31 de desembre, l’EMD i l’Ajuntament hauran de carregar amb 471.596€ que no rebrà ENDESA de la subvenció de l’Estat, segons diu el Conveni"

 

Origen de l'aportació

Segons
Conveni

Segons
cost real

Diferència

FECSA-ENDESA

3.668.040

2.627.608

-1.040.431

Pla de Millora (Estat)1

2.520.845

828.400

-1.692.444

Generalitat

2.197.893

1.575.358

-622.534

EMD Valldoreix2

1.943.221

1.392.820

-550.402

Aj. St. Cugat

1.343.221

962.765

-380.456

Total

11.673.220

7.386.951

-4.286.269

1 El Pla de Millora ja va aportar 356.804€ el 2005
2 Notar que l’EMD aportava 600.000€ més que l’Ajuntament. Ara són 430.055€

 

Costos per conceptes, fets, i

licitats pendent de contracte

"Si el projecte no es porta a terme, s’hauran malmès 3,45 milions d’euros per a no res, i també molt esforç i dedicació de l’anterior govern progressista de l’EMD."

 

Obres

Cost actual

Ja realitzat

Pendent

Soterrament i connexions

3.930.942

 

3.930.942

Substitució transformadors

3.356.009

3.356.009

 

Gestió projecte

100.000

100.000

 

 Total

7.386.951

3.456.009

3.930.942

 

 

Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix