Crèdits

Redacció: Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix
Logotip més VDX: Valeria Monnittola
Disseny i maquetació: Aina Serra Julià
Impressió: Àrea Gràfica (MDGSL)
Distribució: Unipost

Amb el suport de:

   

I fins el número 9: