Activitats polítiques de l'Associació

Idees, suggeriments, propostes, debats i accions de política local


Reunions obertes, en què les persones independents o de diferents grups polítics progressistes debaten en comú com podria ser i com serà la gestió municipal de Valldoreix.


Roda de premsa Complex Esportiu

Grup de suport a la roda de premsa sobre la sentència favorable del Complex Esportiu, amb representació de ciutadans independents i dels partits Comuns, ERC i CUP

Demanda contra l'EMD per la mala gestió del Complex Esportiu (piscina municipal)

L'any 2011, durant el primer govern de CiU presidit per Josep Puig, es va modificar substancialment el contracte de la concessió per a la gestió del Complex Esportiu. Un vocal de l'oposició i l'Associació, varen advertir reiteradament que fer una modificació d'aquesta envergadura era absolutament il·legal, ja que contravé el principi de competència i igualtat d'oportunitats dels proveïdors. Per això, vàrem interposar un recurs que va estar guanyat en primera instància i confirmat pel Tribunal Suprem.
Però Josep Puig continua sense complir la sentència i el Complex Esportiu es manté de forma irregular. Hem demanat al Jutjat l'execució de la sentència i depuració de responsabilitats.
Exigim que la gestió de l'EMD es faci amb honestedat i transparència.

Escola de Música de Valldoreix

Escola de Música de Valldoreix.

Escola de Música municipal de Valldoreix

Davant de la intenció del govern l'EMD –tot i que està dividit en aquest tema– d'iniciar els tràmits per a la construcció d'una nova Escola de Música al solar del costat de l'EMD, moltes Associacions i grups culturals de la vila s'han manifestat en contra, exposant la prioritat que té un nou espai escènic en lloc d'aquesta Escola.
La nostra Associació ha emès un comunicat manifestant el seu posicionament al respecte, que podeu llegir més avall.

El perquè ens oposem a la construcció del nou edifici per a l’escola de música.

L’actual escola va començar com un taller vinculat a l’àrea de cultura, i anys més tard vàrem aconseguir el reconeixement de la Generalitat com Escola Municipal de Música de Valldoreix. Des de llavors ha tingut un camí d’èxit, com ho demostra l’augment sostingut de l’alumnat. Amb aquest creixement l’escola necessita buscar nous espais on poder desenvolupar la seva activitat. És per això que el govern es planteja construir un nou edifici amb un cost inicial d’uns 1.700.000 €.
Aquest projecte ha provocat una forta oposició entre les associacions culturals i veïnals que podria semblar infundada, però que es basa en arguments sòlids i ben fonamentats:

▸ Un percentatge elevat (al voltant d’un 30 %) d’alumnes no són de Valldoreix. L’escola ha de donar servei, amb prioritat, a la població de Valldoreix

▸ Valldoreix està històricament mancat d’espais per a la cultura i les associacions. El soterrament de les línies d’alta tensió va fer creure que els problemes tindrien una solució propera, però la inactivitat del govern fa que tot estigui encara per fer. Necessitem espais dignes per a la cultura i les associacions.

▸ Amb aquests diners es podria solucionar en part el dèficit d’equipaments culturals
Cal prioritzar les inversions.

▸ L’actual escola pot donar cabuda als alumnes de Valldoreix.

▸ Segur que arribarà el moment de millorar-la, però encara no és el moment.

Per totes aquestes consideracions, la nostra associació s’afegeix al rebuig que provoca la construcció de la nova escola finançada exclusivament per l'EMD de Valldoreix.

Posicionament davant la intenció de construir
una nova Escola de Música.

30 de setembre de 2021

L’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, arran de la intenció del govern de l’EMDV d’ampliar l’Escola de Música o fer-ne una de nova al terreny de l’antic garden limítrof amb la Casa de la Vila, i de la resposta ciutadana d’algunes associacions culturals i veïnals, manifestem:

1. Considerem que l’Escola de Música, que és finançada per l’EMDV, ha d’estar dimensionada en correspondència amb la demanda d’alumnes de Valldoreix, tot i que no s’ha de limitar la matriculació exclusivament a les famílies veïnes.

2. No estem d’acord en l’ampliació proposada pel govern de l’EMDV, que no és necessària per complir amb l’objectiu anterior, sinó que sembla únicament destinada a augmentar el benefici de l’empresa concessionària. Creiem que s’hauria de realitzar una auditoria de comptes del concessionari, tal com està previst en el plec de condicions, i s’hauria de donar a conèixer a tots els vocals de l’EMDV.

3. La hipotètica construcció d’una nova Escola de Música per millorar les condicions docents, s’hauria d’emmarcar en el context de les prioritats pressupostàries de la Vila i un Pla d’Actuació Municipal, que no han estat mai exposats per l’actual govern, que sembla actuar amb una total improvisació.

4. Per aquesta raó, creiem prematur debatre sobre la ubicació d’aquesta nova Escola, que s’ha de supeditar al desenvolupament d’un Pla d’Equipaments de la Vila —culturals, esportius, docents, comercials i administratius— elaborat per tècnics experts en la matèria, amb participació ciutadana de totes les entitats i persones interessades de la Vila, i amb el màxim consens entre tots els partits del govern i de l’oposició, ja que el desenvolupament d’aquest pla forçosament s’ha de realitzar en etapes que cobririen diversos mandats. 

Sobre el comunicat difamant d'algunes Associacions veïnals de Valldoreix sobre la gestió urbanística

Desembre 2021

Fa uns dies hem pogut llegir en mitjans de comunicació locals les queixes i les expressions, absolutament insultants, de tres associacions de veïns de Valldoreix referides al tècnic d'urbanisme i arquitecte municipal de l'EMD.

Se l'acusa de "falta d'empatia" com si això tingués una valoració objectiva o fos una qualitat indispensable per fer una activitat de tipus tècnic. No creiem que tenir més o menys empatia sigui un requisit per fer bé una feina com la que té encomanada un arquitecte municipal. Tampoc entenem que l'empatia tingui a veure en complir la normativa que evidentment s'ha de complir i que en cap cas es demostra en l'escrit que no s'hagi complert.

Es parla de "discrecionalitat" tot adduint que les associacions denunciants tenen documentats casos flagrants de canvis de criteris sense justificació. Si això és així el que cal que facin és portar-ho a la justícia o, si més no, demanar que sigui el secretari-interventor de l'EMD el que esclareixi si aquesta discrecionalitat ha existit o no.

També es diu que hi ha "errors greus", com l'enderrocament en 2020 de construccions catalogades. Ha passat més d'un any des de la data assenyalada, i no deixa de ser curiós que fins ara no surti aquesta denúncia sense que, a més, es doni compte de quina edificació es tracta i on estava ubicada.

Respecte a una il·legalitat comesa pel tècnic d'urbanisme, sembla que es tracta d'una lleu irregularitat, que fou esmenada immediatament.

Així doncs, pensem que l'escrit de l'Associació de Propietaris i Veïns, l'Associació de Veïns de la Colònia Montserrat i l'Associació de l'avinguda del Baixador de Valldoreix té més un caire d'enrabiada que de verdadera denúncia. Tampoc cal no oblidar que parlem d'un càrrec tècnic, que fa uns informes tècnics que s'adjunten als informes jurídics, i que, finalment és l'equip de govern o el president de l'EMD qui dona els permisos i les llicències.

En canvi, nosaltres creiem que la causa de tal difamació és voler tapar la inacció del mateix equip de govern i especialment la del seu president: està empantanada la urbanització de l'avinguda del Baixador, no s'han executat els canvis previstos a la Colònia Montserrat, tenim en un calaix un pla d'equipaments del 2018, no està ni se l'espera la tan airejada centralitat i hi ha greus discrepàncies d'on posem l'escola de música i el centre cultural polivalent. Segurament ens en deixem d'altres, però tots aquests embolics i deixadeses són fruit de la falta de projecte per part del nostre govern i en especial del seu president. Així que les crítiques caldria dirigir-les cap a un altre cantó.

En qualsevol cas, pensem que l'escrit embruta el bon nom de la persona recusada i va molt més enllà dels possibles desacords que es puguin tenir amb les seves actuacions tècniques, que respon a crítiques poc contrastades i no demostrades i que esperem no tinguin repercussions en la persona ni en la feina que fa a l'EMD.

Segueix-nos

Veïnat Progressista de ValldoreixAvís legal — Som a la web des de març del 2009
Llicència de Creative Commons    Els continguts estan subjectes a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.