Valldoreix PLURAL

Programa de Govern 2023-2027

Resum

▶ Tornarem a fer de l’EMD una administració amable, propera i transparent.

▶ Donarem suport a les iniciatives que plantegin les entitats, sense interferències i sense perjudici de les que puguem impulsar des de l'Administració.

▶ Millorarem l’eficàcia de la gestió administrativa i reduirem terminis. Escoltarem i respondrem a la ciutadania.

▶ Fomentarem els plans d’ocupació, especialment per al jovent.

▶ Millorarem la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat.

▶ Vetllarem pel control eficient dels serveis en concessió (Complex Esportiu, Escola de Música, Casalet, tallers...).

▶ Estudiarem la viabilitat que Valldoreix sigui un municipi.

▶ Potenciarem la policia de proximitat amb coordinació amb l’Ajuntament, amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’efectius a Valldoreix.

▶ Ampliarem la xarxa de càmeres lectores de matrícules.

▶ Treballarem perquè Sant Cugat implementi una sots-comissaria de proximitat de la policia local.

▶ Potenciarem la figura de l’agent cívic. Augmentarem la plantilla d’agents cívics.

▶ Ampliarem la xarxa de desfibril·ladors als barris que no en tenen, com ara la Colònia Montserrat, Rossinyol, Can Casulleres, etc...

▶ Apostem per una mobilitat segura, ecològica i respectuosa entre els diferents usuaris i vehicles.

▶ Farem operativa l’àrea verda de l’aparcament de l’estació, per a ús preferent dels veïns i veïnes de Valldoreix.

▶ Optimitzarem les línies d’autobús de Valldoreix i les connexions amb Sant Cugat.

▶ Racionalitzarem la distribució de les parades de l’autobús i instal·larem marquesines allà on calgui. Posarem més papereres on en faltin.

▶ Millorarem el paisatge urbà de la nostra vila, tenint en compte la diversitat dels diferents barris.

▶ Instarem als propietaris de solars no urbanitzats a mantenir-los nets i controlarem que la vegetació de les tanques no dificulti el pas.

▶ Treballarem per mantenir un espai públic transitable, ben senyalitzat i net.

▶ Arranjarem els carrers, adequarem les voreres i iniciarem un pla de soterrament de serveis.

▶ Vetllarem per la neteja viària eficient dels carrers.

▶ Treballarem, amb l’Ajuntament, per fer més eficient la recollida de voluminosos i esporga domèstica i per millorar la recollida selectiva de les escombraries.

▶ Instarem a una modificació de la normativa que faciliti l’habitatge bifamiliar.

▶ Volem habitatge públic a Valldoreix, sense modificar el model urbanístic de planta baixa més dos pisos.

▶ Desenvoluparem el Pla d'Equipaments, amb el màxim consens, de manera que doni resposta a la vida social i cultural de Valldoreix.

▶ Reactivarem un nou projecte de centralitat que doni respostes reals a la ciutadania i a les entitats de Valldoreix.

▶ Treballarem per la supressió total del Vial d’Enllaç i desenvoluparem els Plans Especials de millora urbana de la Colònia Montserrat i del Mas Fuster.

▶ Liderarem les comissions tècniques i de gestió de Can Monmany per tal que hi hagi una definició d’usos consensuada i l'equipament quedi obert a la ciutadania.

▶ Aplicarem mesures contra l’emergència climàtica.

▶ Lluitarem per aconseguir la col·locació de pantalles acústiques a l’AP7 a l’àmbit de Valldoreix.

▶ Treballarem per abaixar o eliminar la contaminació acústica, lumínica i odorífera.

▶ Implementarem l’ús de les energies verdes als edificis municipals. Instal·larem plaques fotovoltaiques als edificis i equipaments municipals. Promourem l’estalvi energètic.

▶ Ampliarem la xarxa dels camins sostenibles de les nostres rieres i vetllarem pel seu manteniment.

▶ Impulsarem les comunitats energètiques.

▶ Prendrem mesures encaminades a la prevenció d’incendis, mantenint en perfecte estat els hidrants, netejant el sota-bosc i vetllant pel seu manteniment amb pasturatge.

▶ Desenvoluparem més mesures ecològiques per al control de plagues (mosquit tigre, vespa asiàtica, escarabat de les moreres...).

▶ Recuperarem el Consell de la Vila, els consells sectorials i els processos participatius.

▶ Valorem la qualitat pedagògica de l’Escola de Música. En racionalitzarem el funcionament i l’adaptarem a les necessitats reals de Valldoreix.

▶ Tindrem cura de les necessitats de la gent gran de Valldoreix.

▶ Apostem pel comerç local i de proximitat. Volem fer poble.

▶ Millorarem les condicions del Mercadet dels dissabtes.

▶ Dotarem Valldoreix d’equipaments esportius per als clubs locals. Instarem que l’Ajuntament cedeixi la gestió del Pavelló de Valldoreix amb preferència per als clubs de Valldoreix.

▶ Vetllarem per un servei de qualitat al Complex Esportiu.

▶ Promourem la participació del jovent. Els joves formaran part de la comissió organitzadora de la Festa Major. Millorarem l’oferta lúdica i cultural per a ells.

▶ Vetllarem pel patrimoni històric i arqueològic i recuperarem el museu de Valldoreix. Continuarem les intervencions arqueològiques i de restauració del Castell de Canals.

▶ Potenciarem les activitats de les entitats veïnals i culturals. Promourem els cicles de cinema, conferències, concerts, la Mostra de Teatre i la Biennal d’Escultura.

▶ Crearem la Comissió de Festes que gestionaran les entitats.

Segueix-nos

Veïnat Progressista de ValldoreixAvís legal — Som a la web des de març del 2009
Llicència de Creative Commons    Els continguts estan subjectes a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.